Blogs

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

เครื่องควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้ (PLC)

เครื่องควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้ (PLC)

เป็นระบบควบคุมแบบหนึ่ง ซึ่งสัญญาณทางด้านเอ้าท์พุทมีผลโดยต้องการควบคุม ดังนั้นการควบคุมแบบ CLOSED LOOP ก็คือการควบคุมแบบป้อนกลับ (FEEDBACK CONTROL) สัญญาณป้อนกลับนี้อาจจะเป็นสัญญาณเอ้าท์พุทโดยตรง หรือสัญญาณที่เป็นฟังก์ชั่นของสัญญาณเอ้าท์พุทหรือค่าอนุพันธ์ของสัญญาณเอ้าท์พุทก็ได้

อ่านเพิ่ม